Wyszukaj odpowiednią kancelarię – kancelaria adwokacka lublin

Adwokat (łac. advocatus od advocare) jest to prawnik świadczący pomoc prawną w głównej mierze polegającą na oferowaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokat jest potocznie nazywany obrońcą sądowym. W Polsce zawód ten, jest wykonywany na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

Kancelaria adwokacka w Lublinie, prowadząc działalność powinna brać pod uwagę, iż konkurencja wśród adwokatów w Lublinie jest bardzo duża . Celem kancelarii adwokackiej jest świadczenie usługi prawnej na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców, osób prawnych i instytucji. Kancelaria adwokacka (adwokat lublin) bierze udział w postępowaniach przygotowawczych, instancyjnych, w charakterze obrońcy albo pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego bądź prywatnego. Kancelaria zajmujemy się przygotowywaniem odwołań od decyzji organów administracji, skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Działa także w obrębie prawa rzeczowego, spadkowego, zobowiązań. Adwokat zajmuje się reprezentacją w postępowaniu sądowym, głównie w sprawach o zapłatę, rozwód, alimenty oraz podział majątku. Kancelaria adwokacka często oferuje także pomoc przy postępowaniu z zakresu błędu w sztuce lekarskiej (zdarzenia medyczne), pacjentom, lekarzom oraz szpitalom. Adwokat wśród swoich usług oferuje pomoc prawną dla pracowników oraz pracodawców w zakresie umów o pracę, regulaminów pracy oraz reprezentacji w postępowaniach sądowych.

Kancelaria adwokacka przeważnie ma w ofercie nieodpłatną pomoc dla instytucji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność dla dobra osób poszkodowanych.

Darmowa pomoc prawna ułatwia budowanie pozytywnego wizerunku Kancelarii a także środowiska adwokackiego. Nieodpłatne porady prawne udzielam z zakresu wszystkich dziedzin prawa. Najczęściej darmowe porady nie obejmują sporządzania pism procesowych a także reprezentacji strony przed sądami i organami publicznymi.

Dodatkowe informacje: porady prawne lublin