Czym jest rodo

Nowe rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczące zbierania i przetwarzania oraz dodatkowo ochrony danych osobowych fizycznych użytkowników prywatnych na mieszały sporo w polskim zakładzie usługowym, bo firmy musiały się dostosować do rodo Śląsk. Każda firma musiała wytworzyć odpowiednie dokumenty, w których informowała swoich klientów o tym, w jaki sposób przetwarzane i udostępniane są ich dane osobowe.
Proces ten trwał w niektórych firmach nawet wiele miesięcy i jeszcze nie został do końca ukończony.

Ochrona danych Śląsk realizowana jest przez każdą firmę z osobna, niemniej jednak dokumentację może wdrożyć w firmie zewnętrzny podmiot, który świadczy takie usługi. Wystarczy tylko skontaktować się z firmą, która para się wdrożeniami i przygotowuje plany organizacji możliwości ochrony i przetwarzania danych. W ciągu od kilku dni do kilku tygodni taka firma przygotuje całą dokumentację. W większych firmach bez wątpienia trzeba też nadać miano stanowisko IOD Śląsk, czyli inspektora danych osobowych w konkretnym zakładzie usługowym, czyli osoby, która para się kwestiami ochrony i przetwarzania danych osobowych klientów. Taką osobą może być właściciel firmy lub pracownik, który został przez firmę delegowany na takie stanowisko lub do pełnienia takich obowiązków. Zadaniem inspektora ochrony danych osobowych jest generowanie nowych sposobów przetwarzania i ochrony danych , a ponadto czuwanie nad prawidłowym procesem realizacji tych postanowień bądź także dokonywanie koniecznych przemian i informowanie o problemach właściwych organów, które czuwają w Polsce nad ochroną danych osobowych.

Sprawdź tutaj: szkolenia rodo śląsk.